HALLON, Pavol, MVDr. (4. 9. 1925 Sobotište – 10. 10. 2004 Malacky)

0
135
Hallon Pavol, MVDr.

Štúdium: Gymnázium v Skalici, Prírodovedecká fakulta Slovenskej univerzity (1944), Vysoká škola veterinárna v Brne (1945 – 1951)

Publicista, veterinár, kronikár mesta Malacky. Autor viacerých monografií o rôznych miestach regiónu Záhorie (Z dejín obce Kuchyňa, Gajary, Nová kniha o Lábe, Dejiny františkánskeho chrámu, Štyristo rokov malackého školstva a ďalšie), publikácie Poštovníctvo na Záhorí a množstva článkov prevažne s historickou tematikou. Napísal i knihu píbehov Čo sa zverolekárovi naozaj stalo: (príbehy z praxe) (2004).

Literatúra: HALLON, P. Dejiny františkánskeho chrámu Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v Malackách. Skalica : Záhorské múzeum v Skalici, 2001. s. 46; Pavol Hallon. Dostupné na: ˂http://www.malacky.sk/index.php?page=mesto&menuid=214˃.