CHODNÍČEK (Chodnicius, Chodenicius), Ján (2. polovica 16. storočia Fulnek, ČR – pred 10.2.1670 Skalica)

0
24

Štúdium: Štúdium v Marburgu (1606), a v Herborne (1609)

Pôsobenie: Správca zboru bratskej cirkvi v Bystřici nad Pernštejnem (1614) a vo Veľkej Býteši (1624), exulant v Skalici (1625), kazateľ zboru Jednoty bratskej v Sobotišti (1641 – 1646), spoluzakladateľ a konsenior (1647) a senior zboru v Skalici (od r. 1650)

Českobratský kňaz, cirkevný činiteľ. Inicioval postavenie chrámu bratského zboru v Skalici. Na jar v roku 1650 sprevádzal J. A. Komenského na ceste po západnom Slovensku.

Literatúra: Biografický lexikón Slovenska IV. (CH-Ki). Martin : SNK-NBÚ, 2010. s. 40-41.