ASCANIUS, Michal (pseudonym Haško, Hasconius, Pannonus) (začiatok 17. storočia Žilina – 22. 12. 1700 Skalica)

0
40

Štúdium: Univerzita v Prahe, medicína na univerzite v Jene (od r. 1630), Bazileji (1636/37) a Tübingene, filozofia na univerzite v Prahe (do r. 1620)

Pôsobenie: Rektor školy v Žiline (1622 – 1629), dvorný lekár sedmohradského kniežaťa Juraja Rákociho I., lekár v Trenčíne a v Skalici (1665 – 1675)

Lekár, básnik. Bol autorom a recitátorom príležitostných veršov v gratulačných zborníkoch. Pre Juraja Rákociho preložil do latinčiny proroctvá českého exulanta M. Drábika o budúcich úspechoch Rákociovcov v boji proti Habsburgovcom.

Literatúra: Slovenský biografický slovník I., 1986, s. 80.