Záhorie 4/2010

Vladimír Jamárik Hudobný život v starom Kunove a jeho posledný muzikant

0
639

Mgr. Richard Drška: O osídlení Korlátskeho panstva v prvej polovici 16. storočia
Mgr. Pavol Vrablec, PhD.: Poznámky k vegetácii Záhoria v stredoveku
Mgr. Mária Kršková: Mlyny a mlynári na panstve Ostrý Kameň do konca 19. storočia
Mgr. Štefan Papp: Šimon Klempa – prvý redaktor Katolíckych novín
Vladimír Jamárik: Hudobný život v starom Kunove a jeho posledný muzikant
PhDr. Peter Michalovič: Zo zbierkových fondov Záhorského múzea – Melodiatura aneb Partytura od Adama Škultétyho
PhDr. Viera Drahošová: Úspechy Ochotnícko-vzdelávacieho krúžku Štefánik z Hasprunky

Nové knihy / Správy
80. narodeniny farára Mgr. Braňa Kolényho (Viera Juríčková)
Kultúrne leto v Jablonovom (Antónia Nerádová)
Nová edícia ľudových piesní (PhDr. Peter Michalovič)
Ilustrátor a grafik Eduard Grečner vystavoval v rodnej Skalici (PhDr. Peter Michalovič)
Spomienka na výlet skalického krúžku (redakcia)
Záhorské múzeum 1995 – 2010 – pozvánka