Záhorie 3/2010

Uhorský palatín Pavol Pálfi z Erdődu Daniel Hupko

0
699

Mgr. Daniel Hupko: Uhorský palatín Pavol Pálfi z Erdődu
Doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD.: Fuggerovskí úradníci na Plaveckom hrade
RNDr. Eva Kalivodová, CSc.: Nositeľka Radu Strieborného trojlístka
PhDr. Mária Zajíčková: Zo zbierkových fondov Záhorského múzea Lodný kufor
vysťahovalca z Vrádišťa
Marcela Antálková: Pamätná púť Brodčanov do Šaštína
JUDr. Dušan Krivský: Rodný dom Ľudovíta Okánika
Mgr. Martin Vančo, PhD.: Matúš Čák Trenčiansky na poštovej známke Edity Balážovej
Mgr. Božena Juríčková: Dielo sochára Ivana Patúca v Záhorskej galérii
Mgr. Irena Kubová: Spomienka na významného trnoveckého rodáka

Nové knihy / Správy
Knižná prehliadka staviteľskej histórie Holíča (Ladislav Novák)
Výjazdové zasadnutie redakčnej rady časopisu Záhorie (PhDr. Peter Michalovič)
Balla Gabriella: Holics, Tata és Buda kerámiamüvészete a 18 században  (PhDr. Mária
Zajíčková)

Festival slovenských múzeí 2010 v Skalici (PhDr. Viera Drahošová)
Rekonštruovaná skalická radnica (PhDr. Viera Drahošová)