Záhorie 6/2010

Spoločenský život v Skalici vo svetle dobových pozvánok a plagátov Mgr. Richard Drška, Mgr. Helena Polakovičová, Mgr. Róbert Svíba, PhDr. Viera Drahošová

0
732

Bc. Margita Filipová: Hrnčiarske pece z doby rímskej v Skalici
Mgr. Richard Drška: O osídlení Korlátskeho panstva v druhej polovici 16. storočia
PhDr. Peter Brezina: O zabudnutej holíčskej firme na ťažbu štrku na rieke Morave
PhDr. Mária Zajíčková: Vianočné oblátky
PhDr. Peter Brezina: Storočný hasič Martin Danko st. z Košarísk
PhDr. Martin Jurčo: Ali Brezovský – nenápadný spolutvorca hudobnej kultúry
PhDr. Peter Michalovič – František Zemánek: Zo zbierkových fondov Záhorského múzea.
Cesta jedného harmónia až do múzea

Nové knihy / Správy
Literárna Jablonica (PaedDr. Andrej Závodný, PhD.)
Predvianočná výstava Mariána Komáčka (Ing. Miroslav Čársky)
Karlovovešťania nezabudli (Matúš Šrámek)
Nová monografia o Kostolišti (Mgr. Pavol Vrablec, PhD.)
Spoločenský život v Skalici vo svetle dobových pozvánok a plagátov  (Mgr. Richard Drška, Mgr. Helena Polakovičová, Mgr. Róbert Svíba, PhDr. Viera Drahošová)
Bibliografia XIX. ročníka (r. 2010) (PhDr. Peter Michalovič)

Predchádzajúci článokZáhorie 5/2010
Ďalší článokXIX. ročník 2010