Záhorie 6/2020

0
225
Skalické rybníky. Foto: Róbert Svíba

ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Rodina Vagyonovcov a Senica
PhDr. Peter Brezina: Mlynársky rod Mandelíkovcov. Mlyn a strojáreň v Čároch
PaedDr. PhDr. Peter Mráz, PhD.: Sasinkova báseň na počesť Jána Hollého
PhDr. Peter Michalovič: K storočnici Ľudovíta Godišku
Mgr. Dita Andrušková, PhD.: Z histórie vianočných stromčekov
PhDr. Richard Drška: Svadobný zvyk „brány“ – „uchýtaňí bran“ v Pomoraví

Nové knihy / Správy
Zborník Otázky zemepanského hospodárenia a správy v novoveku (Mgr. Anna Palkovičová)
Ocenená Prvá svetová vojna a Záhorie. Pamätníky obetiam v regióne (redakcia)
Bibliografia XXIX. ročníka (r. 2020) časopisu Záhorie (PhDr. Peter Michalovič)