Záhorské múzeum 1995 – 2010, výstava k 105. výročiu založenia múzea

0
681
Záhorské múzeum 1995-2010
(tlačová správa)
V roku 1905 založil MUDr. Pavel Blaho v Skalici prvé národne orientované súkromné múzeum na území Slovenska, ktoré si v tomto roku  pripomína 105. výročie svojho založenia.
Pri tejto príležitosti bude dňa 3. septembra 2010 o 16.00 hod. vo výstavných priestoroch múzea slávnostne uvedená  výstava  Záhorské múzeum 1995-2010, ktorá predstavuje výsledky práce za obdobie posledných pätnástich rokov. Nadväzuje na výstavu z roku 1995, ktorá mapovala predchádzajúcu etapu činnosti inštitúcie. Na vernisáži výstavy vystúpi Skalické sláčikové kvarteto.
V rokoch 1995 – 2010 pracoval  v múzeu stabilizovaný kolektív, v posledných rokoch omladený novými odbornými pracovníkmi, nadväzujúcimi na kolegov  odchádzajúcich do dôchodku.
Za toto obdobie sa podarilo rozšíriť fond múzea o množstvo zaujímavých zbierkových predmetov, získaných darom a vďaka finančným prostriedkom od zriaďovateľa, či z grantových systémov MK SR.
Veľkú pozornosť venuje  starostlivosti o zbierky, bola zakúpená a adaptovaná budova pre depozitáre, každý rok sa postupuje v ošetrení a elektronickom spracovaní zbierkového fondu.
Výsledky rozsiahlej výskumnej činnosti prezentuje múzeum  prostredníctvom vydávania kníh, publikácií a časopisu  Záhorie, ktorý vydáva v dvojmesačnej periodicite už 19. rok. Usporadúva ročne zhruba 12 výstav rôzneho zamerania, niektoré  v medzinárodnej spolupráci ,  časť  v priestoroch iných inštitúcií.
Návštevníkom prezentuje  svoje fondy v Stálej expozícii  Záhorského múzea v Kultúrnom dome projektovanom Dušanom Jurkovičom (otvorenej po obnove v roku 2005) a vo vysunutých expozíciách Rotunda sv. Juraja v Skalici (obnovená v r. 2002), Rodný dom Jána Hollého v Borskom Mikuláši (renovovaná v roku 2009), Pamätná izba Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom (renovovaná v roku 2008) a v expozícii Habánsky dom vo Veľkých Levároch (otvorená v roku 2006) a vo viacerých múzejných expozíciách iných zriaďovateľov na Záhorí (Holíč, Sobotište, Senica, Prietrž a i.)
Múzeum organizuje a podieľa sa na množstve odborných seminárov a konferencií, spoločenských a spomienkových podujatí, spolupracuje a pomáha inštitúciám, bádateľom, študentom.
Za svoje pôsobenie získalo múzeum viacero ocenení.
Výstavu Záhorské múzeum 1995 – 2010 tvorí  panelová  časť, ktorá  textami a fotografiami dokumentuje výsledky  činnosti múzea a výber  zbierkových  predmetov  získaných v predmetnom období, prípadne starších, ktoré boli v tejto dobe reštaurované. Na jej realizácii spolupracoval celý tím múzea.
Výstava potrvá do 22. októbra.