Pozdravný list Branislavovi Kolénymu

0
716
Záhorské múzeum udelilo dňa 10.augusta 2010 na malej dôstojnej slávnosti  v zasadacej miestnosti múzea  pri príležitosti významného životného jubilea 80 rokov Pozdravný list svojmu dlhoročnému spolupracovníkovi, priaznivcovi, prispievateľovi a distribútorovi časopisu Záhorie , členovi  redakčnej rady časopisu – evanjelickému kňazovi v.v. Mgr . Branislavovi Kolénymu  s poďakovaním za dlhoročnú spoluprácu pri propagovaní kultúrneho dedičstva našich predkov, odovzdávaní a šírení ich duchovného odkazu.