Spomienkové podujatie k 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika

0
207

V nedeľu 5. mája 2019 sa v Skalici uskutočnilo Spomienkové podujatie k 100. výročiu úmrtia Milana Rastislava Štefánika a sadenie Lipy slobody. V Jezuitskom kostole v Skalici privítala hostí Ľudová hudba Skaličan. Po príhovoroch hostí odzneli príspevky PhDr. Viery Drahošovej Sto rokov od sadenia Lipy slobody v Skalici a PhDr. Richarda Dršku Osobnosť M. R. Štefánika. V kultúrnom programe vystúpili Chrámový zbor Cantamus Domino zo Skalice a zbor Barbastella z Hodonína. Báseň Nehaňte ľud môj predniesla Michaela Hazlingerová. Následne bola pred skalickým gymnáziom slávnostne zasadená Lipa slobody a bol odhalený pamätník pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky.