Skalica úspešná v Knihe Záhoria 2017

0
206
Foto: Róbert Svíba

V stredu 24. októbra 2018 sa v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov jubilejného desiateho ročníka čitateľskej ankety Kniha Záhoria 2017. Skalica bola úspešná, podieľala sa na všetkých troch najúspešnejších knihách. Na prvom mieste sa umiestnila kniha renomovaného etnológa PhDr. Mojmíra Benžu, PhD. Tradičný odev Záhoria, ktorú vydalo Záhorské múzeum v Skalici. Pod jej grafickú úpravu i realizáciu sa podpísali Západoslovenské tlačiarne Skalica. V poradí druhý titul – súbor próz Pascalov tieň, pochádza od skalického autora PhDr. Jozefa Špačka, ktorý vo svojich prózach čerpal už tradične z prostredia Skalice. Na treťom mieste skončilo druhé vydanie knihy Záhorácky slovník PhDr. Konštantína Palkoviča, CSc. (dlhoročného člena redakčnej rady časopisu Záhorie, ktorý zomrel pred 10 rokmi) vydaný Mestom Malacky. Tlačili ho Západoslovenské tlačiarne Skalica.

Viac k výsledkom ankety: https://myzahorie.sme.sk/c/20945751/v-senici-vyhlasili-vysledky-10-rocnika-ankety-kniha-zahoria.html