Záhorie 4/2018

0
332
Pohľad na Rovensko. Foto: RNDr. Ľubica Krištofová

Ágnes Ritoók, PhD.: Náhrobný kameň Kryštofa Kropáča z Nevědomí a na Bzenci
Mgr. Veronika Chňupková: Neľahký osud troch žien z Holíča
PhDr. Robert Bača: Fotografista zo Sobotišťa Gusztáv Löger
Mgr. Dita Andrušková, PhD., PhDr. Richard Drška: Ľudový odev na Záhorí – senický a moravskosvätojánsky kroj
ThLic. Martin Hoferka, Th.D.: Reformný rok 1968 v zrkadle okresného periodika Záhorák (august – december 1968)
MUDr. Dagmar Kanisová: Oskoruše v Sobotišti
Mgr. Zuzana Francová: Dielo Ferdiša Kostku v zbierkach Múzea mesta Bratislavy

Nové knihy / Správy
Brožúra o pamiatkach mesta Gbely (PhDr. Peter Michalovič)
Čestný názov pre ZŠ v Zohore (PhDr. Oľga Drahošová)
Nová kniha o Šaštíne-Strážach (Mgr. Anna Palkovičová)

Predchádzajúci článokMUDr. Dagmar Kanisová: Oskoruše v Sobotišti
Ďalší článokSkalica úspešná v Knihe Záhoria 2017