Predvianočný koncert Záhorského múzea  

0
699
Tlačová správa

Názov výstavy:          Predvianočný koncert Záhorského múzea v Skalici
Miesto:                      Jezuitský kostol v Skalici
Termín:                     6. decembra 2013 o 18.00 hod.

Záhorské múzeum v Skalici Vás srdečne pozýva na tradičný Predvianočný koncert Záhorského múzea v Skalici, ktorý organizuje každoročne v adventnom období ako  poďakovanie svojim spolupracovníkom,  priaznivcom, návštevníkom a pre záujemcov o tradičnú  hudbu.
Tohtoročný koncert  bude spojený s ukončením Roku svätých Cyrila a Metoda v Skalici. Vyhlásený bol  pri príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda na naše územie. V meste Skalica si inštitúcie výročie uctili  mnohými podujatiami a ich upomienka a zhrnutie  v úvode koncertu bude záverom, ktorým sa  rok v Skalici ukončí.
V programe sa predstaví Cimbálová muzika Moravia, ktorá združuje hudobníkov z niekoľkých folklórne zaujímavých oblastí Moravského Slovácka – Strážnicka, Veselska, Kyjovska, Horňácka. Primášom je Petr Vašíček (učiteľ hudby na ZUŠ v Kyjove),  klarinetistom Jaroslav Čajka (dlhoročný riaditeľ ZUŠ v Strážnici), ktorý virtuózne ovláda i hru na tárogáto.  Petr Pavlinec  (učiteľ hry na cimbale v ZUŠ v Kyjově a vo Velkej nad Veličkou) patrí k popredným cimbalistom a rovnako ako J. Čajka získal ocenenie Foskar za individuálny hudobný výkon, ktoré udeľuje na MFF v Strážnici porota z odborníkov v oblasti interpretácie ľudovej hudby. Na violu hrá Přemysl Kolaja, na kontrabas Tomáš Svoboda, tiež výborný spevák. V  prvej časti koncertu hudba uvedie ľudové piesne z moravskoslovenského pomedzia, v druhej časti vianočné piesne z tohto ale i iných regiónov. Okrem cimbalovej muziky budú účinkovať ženský zbor Oskoruša z Velkej nad Veličkou a Martin Prachař.
Predvianočný koncert Záhorského múzea  sa koná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Neinvestičného fondu mesta Skalice.Vstup na podujatie je voľný, bez pozvánok.