Betlehemský príbeh výstava

0
703
Tlačová správa

Názov výstavy:           Betlehemský príbeh
Miesto:                      Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica
Vernisáž výstavy:       6. decembra 2013 o 16.00 hod.
výstava potrvá do 31. januára 2014

Záhorské múzeum v Skalici i v tohtoročnom adventnom období pripravilo pre svojich priaznivcov a návštevníkov výstavu úzko spätú s vianočnou tematikou – betlehemským príbehom. Tento príbeh sa stal od svojho prvého zobrazenia v stredoveku populárnym námetom umeleckého spracovania s rozličnými variáciami a kompozíciami pri zachovaní ústredného motívu Svätej rodiny Márie, Jozefa a dieťaťa.
Jednotlivé vystavené betlehemy sú dôkazom rozdielneho umeleckého videnia a následného stvárnenia príbehu. Výstava prezentuje betlehemy z dreva i keramiky, ktoré sú zapožičané alebo sa nachádzajú v zbierkach Záhorského múzea od autorov Františka Gajdu, Vladimíra Morávka, Andreja Iršu, Libuše Čtverákovej, Jozefa Pavlíka, Petra Polláka, Zuzany Hnátovičovej. Zaujímavou súčasťou výstavy je súbor malieb s betlehemským príbehom spracovaný deťmi z Materskej školy Skalica, pracoviska Hurbanova, doplnený ich kolektívne vytvoreným keramickým betlehemom.
Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční 6. decembra 2013 o 16. hod. vo výstavných priestoroch Záhorského múzea.  Výstava potrvá do 31. januára 2014.