Odišli z našich radov

0
655

S ľútosťou sme prijali správu, že z našich radov odišli akad. maliar Ivan Dulanský a vdp. Anton Hrebík, ktorí boli obaja priaznivcami Záhorského múzea v Skalici.

 (na fotografii vpravo)

Akad. mal. Ivan Dulanský sa narodil 15.12.1941 v Plaveckom Podhradí,  väčšiu časť života pôsobil v Bratislave,  no k rodnému Podhoriu i Záhoriu mal hlboký vzťah.  Vyznáva sa z neho v rozhovore v časopise  Záhorie 4/96.  Niekoľkokrát vystavoval i v Skalici na kolektívnych výstavách Umelci Záhoria, Generačná sonda. Bol stálym odberateľom časopisu Záhorie, podporoval ho a prispel doňho viacerými príspevkami zo svojho rodného kraja. Mal veľkú úctu k tradíciám, udržiaval božiu muku na svojom pozemku  v Sološnici, zaujímal sa o históriu, remeslá, tradície.  Ešte koncom apríla sme spolu obdivovali predmety, ktoré ako dar priniesol do zbierok múzea.
Zomrel 22. augusta 2017. Pietna spomienka na Ivana Dulanského  v rámci umeleckej obce sa uskutočnila 16. novembra v Pálfiho paláci v Bratislave.
Rozhovor s výtvarníkom Ivanom Dulanským – Záhorie č. 4/1996

(na fotografii vpravo)

Anton Hrebík  sa narodil 29. októbra 1940 v Kľačanoch pri Hlohovci. V regióne Záhoria pôsobil od roku 1974 v Chropove,  v rokoch 1990 – 2005 bol farským administrátorom farnosti Dojč. V rokoch 1997 – 1998 vykonávali v Dojči odborní pracovníci Záhorského múzea výskum pre vydanie monografie o obci, ktorému vychádzal vdp. Hrebík na farskom úrade všestranne v ústrety. Mal záujem o archeológiu, históriu, spolupracoval pritom so Záhorským múzeom a vstúpil i do Slovenskej archeologickej spoločnosti.
Zomrel 24.11. 2017 v Trenčíne.
http://www.abu.sk/archiv/spravy/umrtie-knaz-anton-hrebik-sa-vratil-do-domu-otca