Odborná exkurzia 2019

0
177

V stredu 23. októbra 2019 sa pracovníci Záhorského múzea v Skalici zúčastnili odbornej exkurzie, v rámci ktorej navštívili expozície Balneologického múzea v Piešťanoch v budove Kúpeľnej dvorany a Vile dr. Lisku, Hlohovecký zámok a expozície Vlastivedného múzea v Hlohovci v priestoroch františkánskeho kláštora. Ďakujeme kolegom z Balneologického múzea v Piešťanoch a Vlastivedného múzea v Hlohovci za priateľské prijatie a odborný výklad v expozíciách.