Pavel Michalič: Kresba, grafika, maľba

0
487

Tlačová správa

Názov podujatia:        Pavel Michalič: Kresba, grafika, maľba
                                 Ilustrácie k rozprávkovej knihe Františka Višvádera
Miesto:                       Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica
Dátum konania:          piatok 22. novembra 2019 o 16.00 hod.
                                  výstava potrvá do 31. januára 2020

Trnavský samosprávny kraj – Záhorské múzeum v Skalici prináša svojim návštevníkom autorskú výstavu Pavel Michalič: Kresba, grafika, maľba, Ilustrácie k rozprávkovej knihe Františka Višvádera.
Akad. maliar Pavel Michalič sa narodil 14.8.1962 v Stropkove. V rokoch 1978 – 1982 študoval výstavníctvo na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Košiciach. Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave absolvoval v rokoch 1982 – 1988. Študoval úžitkovú grafiku u akademických maliarov doc. Ivana Vychlopena, prof. Ota Luptáka a u odborného asistenta Dušana Pacúcha. V rokoch 1990 – 1991 bol pedagógom na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Košiciach. Od roku 1996 tvorí v Senci v oblasti maľby, kresby, ilustrácie, voľnej a úžitkovej grafiky. V rokoch 1999 – 2005 bol pedagógom na Akadémii umení v Banskej Bystrici, katedra grafiky. V súčasnosti pôsobí ako odborný pedagóg na Strednej umeleckej škole scénického výtvarníctva v Bratislave. Absolvoval desiatky výtvarných súťaží, samostatných a kolektívnych výstav na Slovensku i v zahraničí.
Maľba sa pre akademického maliara Pavla Michaliča stala, ako sám hovorí: „základným vyjadrovacím prostriedkom (médiom) zobrazenia imaginárnych, abstrahovaných predstáv s nádychom vizuálnej štylizácie znaku, šifrujúceho určitý význam, ktorého interpretácia nemusí úplne podliehať verifikácii.“
Výstava okrem ilustrácií knihy, ktoré sú súčasťou grafickej tvorby autora, bude prezentovať výber z jeho tvorby v oblasti kresby, grafiky a maľby.

Vernisáž výstavy bude spojená s prezentáciou knihy „dimburkského“ rodáka, novinára a historika Františka Višvádera (z Malaciek) Príbehy krásnej Felicity, ku ktorej vystavené ilustrácie vznikli. Doc. František Višváder sa po ukončení aktívneho pôsobenia na Katedre všeobecných dejín FiF UK v Bratislave vrátil v tvorbe ku svojim koreňom. V roku 2008 vydal knihu Oldrich Majda o maliarovi, čestnom občanovi Suchohradu a v roku 2011 zhrnutie poznatkov o rodisku, takmer 400-stranovú Encyklopédiu Suchohradu, Dimburka, ktorá sa stala Knihou Záhoria 2011. Inšpirácie zo svojho rodného kraja uplatnil i v novej knihe rozprávok Príbehy krásnej Felicity, ktorú uvedie prof. Miroslav Daniš. Súčasťou bude i autogramiáda doc. Františka Višvádera, ktorý sa dožíva významného životného jubilea.

Kurátorom výstavy je Dr. Tibor Kočík.
Kultúrny program vernisáže: Roman Blaha – klavír, Adela Blahová – husle
Podujatie podporili: Protherm Production s. r. o. a Vaillant Group Slovakia s. r. o.