Návšteva záujemcov o habánov

0
1014
PhDr. Jiří Pajer, syn pani Marianny, pani Marianna a Dr. Anna Ridovics
Dňa 19.2. navštívili Záhorské múzeum, Sobotište a Veľké Leváre skupina záujemcov o históriu novokrstencov. Pani Marianna so synom chcela navštíviť miesta, kde žili jej predkovia. Narodila sa v komunite novkrstencov v Kanade a podľa matričných záznamov zistila, že jej predkovia Pulmanovci žilli v habánskom dvore v Sobotišti.
Odborný výklad a sprievodné slovo zabezpečoval PhDr. Jiŕí Pajer, habanológ zo Strážnice a kolegovia z Magyar Nemzeti Múzeum z Budapešti pod vedením dr. Anni Ridovics.