Pavel Bunčák Autoportrét

výstava k 100. výročiu narodenia básnika

0
1873

Pri príležitosti 100. výročia narodenia jednej z najvýznamnejších literárnych osobností Skalice 20. storočia, významného slovenského básnika, predstaviteľa a spoluzakladateľa básnického smeru nadrealizmu, pedagóga, prekladateľa a spisovateľa Pavla Bunčáka (4. marec 1915 Skalica – 5. január 2000 Bratislava) pripravilo Záhorské múzeum v Skalici v spolupráci s básnikovou dcérou Milicou Lustigovou-Bunčákovou a ďalšími rodinnými príslušníkmi výstavu Pavel Bunčák Autoportrét. Pätnásť panelov je v chronologickom poradí venovaných rodine, z ktorej pochádzal a ktorá patrila k významným národne orientovaným vzdelaneckým rodinám v regióne, rodičom Ľudevítovi Bunčákovi a Hermíne, rodenej Gröblovej, jednotlivým etapám života a profesionálnej kariéry básnika, básnickému smeru nadrealizmu, manželke Viere Bunčákovej, rodenej Pallovej a odkazu jeho diela. Obsah panelov popri životopisných údajoch dopĺňajú jeho citáty, úryvky z dobovej tlače, fotografie a ukážky poézie. Výstava je doplnená osobnými predmetmi básnika, rukopismi, korešpondenciou, vlastnými maľbami a vydanými zbierkami poézie.
Slávnostné otvorenie výstavy bude spojené s besedou o živote a diele Pavla Bunčáka s literátmi Jozefom Špačkom, Jaroslavom Vlnkom a Miroslavom Brückom. V priebehu podujatia sa uskutoční prezentácia publikácie Pavel Bunčák v krajine detstva. Osobnosť básnika sprítomní filmový medailón s názvom Pavel Bunčák, ktorý realizovala Slovenská televízia v roku 1973, premietnutý výhradne pri tejto príležitosti. Kultúrny program vytvoria hudobnými vstupmi Roman Blaha (klavír) a Peter Michalovič (husle).
Výstava potrvá do 17. apríla 2015.

PhDr. Viera Drahošová