AMFO 2018

0
353

Tlačová správa

Názov podujatia:        AMFO 2018 – súťažná výstava neprofesionálnej                                              fotografickej tvorby Trnavského kraja
Miesto:                       Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13,
909 01 Skalica
Dátum konania:          vernisáž výstavy v piatok 8. júna 2018 o 17.00 hod.
                                  výstava potrvá do 1. júla 2018

Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci so Záhorským múzeom v Skalici je usporiadateľom 22. ročníka krajskej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja AMFO 2018.
Súťaž je postupová – trojstupňová – ocenení a odporučení autori odbornou porotou z regionálnych kôl súťaže postúpili do krajského a následne do celoštátneho kola súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2018.
Poslaním krajskej súťaže a výstavy je vytvoriť podmienky pre zhodnotenie, konfrontáciu výsledkov súčasnej tvorby amatérskych fotografov v Trnavskom kraji. Verejnou prezentáciou súťažných prác na výstavách motivovať záujem širokej verejnosti o fotografie rôzneho regionálneho pôvodu, tematického, žánrového zamerania, formálneho a technického spracovania, a tak prispieť k rozvoju amatérskej fotografie na Slovensku.
Odborno-vzdelávacou časťou podujatia – rozborovým seminárom – rozvíjať vedomostný a umelecko-odborný rast amatérskych tvorcov.
Prihlásení autori súťažia so svojimi fotografickými prácami v troch základných skupinách: v skupine autorov do 16 rokov, v skupine autorov od 16 do 21 rokov a v skupine dospelých autorov – nad 21 rokov, pričom v každej skupine sa súťaží v kategórii: čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia fotografií bez rozlíšenia veku.
Do tohtoročného 22. ročníka postúpilo 50 autorov – fotografov Trnavského kraja s 202 fotografickými prácami. Z toho v skupine autori nad 21 rokov 74 čiernobielych fotografií, 94 farebných fotografií a 3 multimediálne prezentácie od 41 autorov. V skupine autori od 16 do 21 rokov 9 čiernobielych a 16 farebných fotografií od 6 autorov, v skupine autori do 16 rokov spolu 1 čiernobiela a 5 farebných fotografií od 3 autorov.
Predložené fotografické práce posudzovala porota odborníkov, umeleckých fotografov a pedagógov z Bratislavy Mgr. Art. Petra Cepková, ArtD., Mgr. Rudolf Lendel a doc. MgA. Jozef Sedlák, ktorí rozhodli udeliť diplomy, ceny a čestné uznania.
Slávnostné otvorenie výstavy s kultúrnym programom, vyhlásenie výsledkov a udeľovanie cien sa uskutoční 8. júna 2018 o 17.00 hod. v Záhorskom múzeu v Skalici.
Pre účastníkov súťaže je v rámci výchovno-vzdelávacej časti podujatia pripravený o 15.00 hod. odborno-rozborový seminár s lektormi – členmi poroty.
Výstava je sprístupnená verejnosti do 1. júla 2018 vo výstavných priestoroch Záhorského múzea v Skalici.
22. ročník súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja AMFO 2018 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a realizuje sa i s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja a  Jednoty COOP Senica.

Viera Juríčková
ZOS Senica

www. zahorskemuzeum.sk
zahorskemuzeum@zahorskemuzeum.sk
034/6644230

AMFO 2018 – 22. ROČNÍK SÚŤAŽNEJ VÝSTAVY NEPROFESIONÁLNEJ FOTOGRAFICKEJ TVORBY TRNAVSKÉHO KRAJA
VÝSLEDKY SÚŤAŽE

AUTORI NAD 21 ROKOV

čiernobiela fotografia
1. miesto: Gabriela Teplická, Jánovce: Búrka, Honza, Bazén, Večer, Svetlohra
2. miesto: Stanislav Fehér, Skalica: Zvedavosť 2/3., 3/3.; Krajina – Nekrajina 1/2., 2/2.
2. miesto: Veronika Bahnová, Smolenice: „Párovanie: Architektúra prírodná verzus Architektúra umelá: koruna stromu umelá, medzipriestor umelý; stĺporadie, stromoradie“
3. miesto: Marián Bašnák, Chtelnica: Potulky II., III., IV., V., VI.
3. miesto: Magda Vrábelová, Galanta: Babie leto 1., 3., 4.

čestné uznanie
Tomáš Jurovatý, Senica: Kolesá I., III.
Lucia Kuklišová, Senica: Emócie III., IV.
Jana Petríková, Cífer: Jana, Strážca
Rudolf Podolský, Senica: Na zabíjačke I. – III.
Ľubomír Švec, Koválovec: Ján, Martin

farebná fotografia
1. miesto: Alexander Daniš, Cífer: Ochranca, Úlet
2. miesto: Ľubomír Jarábek, Senica: Štylizovaný portrét III., IV., V.
2. miesto: Tomáš Jurovatý, Senica: Brána s vlnovkou, K. M. B. 884, Zopár prázdnych očí
3. miesto: Veronika Bahnová, Smolenice: za kolekciu Farby chlebových polí 1., 2., 4., Príbehy ľadového lesa 3., 4.

čestné uznanie
Ján Baracka, Rakovice: Penzión Manor, Záhradná architektúra
Róbert Cipár, Trnava: Mystery I., II.
Eliška Gáfriková, Senica: Európske impresie 1. – Melódia Londýna, Európske impresie 3. – Oddych v Bruseli
Ján Ševeček, Trnava: Reklama 1., 2., 12.
 
AUTORI OD 16 DO 21 ROKOV
Lukáš Ludva, Senica: za kolekciu čiernobielych a farebných fotografií „Žofia 2./lidi“, „Objeti/lidi“, Ublížilo mi to menej ako ty, Posledný náboj, 505

čiernobiela fotografia
čestné uznanie
Lenka Janíčková, Trnava: Komunita v spoločnosti I. – IV.
Kitti Katona, Kostolné Kračany: The magical front teeth

farebná fotografia
čestné uznanie
Nikola Kunzová, Veľké Orvište: Hľadanie pointy, Večerné stratégie, Obeť pokroku, Tajomstvom šťastia je sloboda
Lenka Janíčková, Trnava: Industrial v monochrome I. – IV., Nepovolaným vstup zakázaný I. – IV.

AUTORI DO 16 ROKOV
čiernobiela fotografia
čestné uznanie
Filip Kalka, Koválov: Zátišie I.

farebná fotografia
cena
Janis Janák, Senica: Siluety, Láska, Dve priateľky

čestné uznanie
Lea Pestún, Hrnčiarovce nad Parnou: Zimná záhrada, Jesenná kráska

Multimediálna prezentácia
ceny bez určenia poradia
Tomáš Bilka, Senica: Paris
Ernest Koppon, Vrbové: Bieli cigáni
Milan Marônek, Trnava: Tranquility

Odborná porota
Mgr. Art. Petra CEPKOVÁ, ArtD., umelecká fotografka a vysokoškolská pedagogička, predsedníčka
Mgr. Rudolf LENDEL, umelecký fotograf a dlhoročný pedagóg, člen
doc. MgA. Jozef SEDLÁK, umelecký fotograf a vysokoškolský pedagóg, člen
Viera JURÍČKOVÁ, odborná pracovníčka ZOS Senica, tajomníčka poroty

Reportáž Skalickej mestskej televízie k podujatiu:
https://www.facebook.com/211571479413997/videos/262614904309654/

Reportáž Televízie Skalica k podujatiu:
http://www.tvsen.sk/prispevok/default/id/9277/