Zborník Záhorského múzea 8

0
434

V poradí 8. Zborník Záhorského múzea v Skalici vyšiel v roku 2017, v jubilejnom roku mesta Skalice, ktorá si pripomenula 800. výročie svojej prvej písomnej zmienky. Z tohto dôvodu je i polovica príspevkom venovaná dejinám mesta a osobnostiam, ktoré v meste žili a spoluformovali.
V rámci celoročných osláv pripravilo Záhorské múzeum v Skalici v spolupráci s Mestom Skalica a Štátnym archívom v Trnave, pracovisko Archív Skalica odborný seminár s názvom Skalica 1217 – 2017, na ktorom sa predstavili odborníci mimo regiónu. Časť príspevkov zo spomínaného seminára nájdete v tomto zborníku (Vladimír Rábik, Mária Kohútová, Eva Frimmová). Z domácich, pracovníkov Záhorského múzea v Skalici, k výročiu mesta nájdeme v zborníku štúdiu o skalickej etape života maliara a pedagóga Miroslava Syllu (Viera Drahošová). V časti Pramene je prepis doposiaľ neznámych cechových artikúl skalických mäsiarov z 1. tretiny 16. storočia (Richard Drška), ako i artikúl skalických súkenníkov z konca 17. storočia (Martin Hoferka). Posledným pramenným materiálom je záverečná časť o situáciu na Záhorí na konci 1. svetovej vojny a vzniku Československej republiky v roku 1918, ktorý pripravila Mária Zacharová.
Vydanie zborníka z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a jeho cena je 8,- €.
Zborník je možné zakúpiť v Záhorskom múzeu v Skalici.