Záhorie 4/2022

0
236
Pohľad na obec Častkov. Foto: Pavol Vandelia

PhDr. Peter Michalovič: Anonymný rukopisný spevník z okolia Skalice
PhDr. Richard Drška: Obecná samospráva na panstve Ostrý Kameň v roku 1786
doc. PhDr. JUDr. Adriana Švecová, PhD., PaedDr. Peter Gergel, PhD.: Priateľské pokonanie o deľbe majetku alebo ako sa kedysi dedilo
Mgr. Jana Judinyová: Náš rozhovor s Ing. Eugenom Lehotayom
Mgr. Pavol Vrablec, PhD.: Zázračné vyliečenia na Katarínke v 17. storočí
PhDr. Viera Drahošová: Za profesorom Ľubomírom Ďurovičom
Dr. Jakub Beneš: Výstava Zelené kádre

Nové knihy / Správy
Oľga Bartošíková Obrazy v danom čase (Mgr. Ľudovít Košík)
Obecné múzeum v Rohožníku (PhDr. Richard Drška)
Vklad Záhoria do národnej kultúry (prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.)
Anton Gúth: Keď je nedeľa, musíme mať vianočku (PhDr. Viera Drahošová)
Medzinárodný folklórny festival Myjava 2022 (Mgr. Dita Andrušková, PhD.)
Kúcané a Kútnica (PhDr. Peter Michalovič)