Záhorie 3/2023

0
259
Malá srnka na Lipovom vrchu, Biele Karpaty, okolie Vrboviec. Foto: Pavol Vandelia.

ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Majetkové odkazy a náboženské základiny skalických karmelitánov
Mgr. Terézia Pavlásková – Ing. Jozef Pavlásek: Arnold Ipolyi-Stummer pôsobil aj v Zohore
Mgr. Michal Jozefovič, PhD.: O Kostole sv. Žofie v Dubovciach
prof. Ing. František Mátel, CSc.: Zmeny tradičného hospodárskeho roka v Závode
Mgr. Dita Andrušková, PhD.: Z nových akvizícií hrnčiarskeho riadu Záhorského múzea
PhDr. Peter Michalovič: … hledaua si zelinečku na čarováňí. Z dobovej tlače

Nové knihy / Správy
Spomienkové podujatie na P. Emanuela Jozefa Cubínka (Mgr. Ľudovít Košík)
Prednáška Narodenie a rané detstvo v ľudovej kultúre Záhoria (-redakcia-)
MDD v Záhorskom múzeu (Mgr. Soňa Spáčilová, PhDr. Peter Michalovič)
Obnova kríža na Zámčisku (ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.)
Rasťo Andris – Nálady (Mgr. Soňa Spáčilová, PhDr. Peter Michalovič)
Rozlúčka s prof. Ľubomírom Ďurovičom (PhDr. Viera Drahošová)