Výročné zhromaždenie múzejného spolku v Hohenau

0
450
     V piatok 6. mája 2011 navštívili zástupcovia Záhorského múzea  partnerské múzeum  v Hohenau an der March, kde si v sprievode predsedu  múzejného spolku Wilhelma Windta pozreli aktuálnu výstavu 100 Jahre Hauptschule Hohenau vo výstavných priestoroch múzea. Následne sa zúčastnili  výročného členského zhromaždenia múzejného spolku (ktorého je ZM čestným členom) v  priestoroch miestneho polyfunkčného centra Atrium.
Skalickí muzejníci popri inom zablahoželali kolegom k získaniu významného oceneniaAnerkennungspreis für Innovation und Forschung in Museen Niederösterreichs, ktoré získali koncom minulého roku od krajinskej vlády. V novembri tohto roku Museum Hohenau an der March oslávi 75. výročie svojho založenia.