Viditeľná i skrytá…Česko(moravsko)-slovenská hranica v 20. storočí vedecký seminár

0
524
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Trnavský samosprávny kraj – Záhorské múzeum Skalica
Česko-slovenská komisia historikov
Vás pozývajú na vedecký seminár

Viditeľná i skrytá …
Česko(moravsko)-slovenská hranica v 20. storočí

dňa 18.4.2012
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, Pri potoku 3, 1. posch., P1

9,00 Začiatok podujatia
9,20 – 9,45
Nadežda Jurčišinová (Prešov)
Prejavy česko-slovenskej spolupráce na oboch stranách moravsko-slovenskej hranice do prvej svetovej vojny
9,45 – 10,10
Marek Junek (Praha)
Spolková činnost a česko-slovenské vztahy na moravsko-slovenském pomezí ve 20. století
10,10 – 11,00 diskusia a prestávka

11,00 – 11,25
Jan Rychlík (Praha)
Hraničný režim medzi Protektorátom Čechy a Moravy a Slovenskom v rokoch 1939-1945     
11,25 – 13,00 diskusia a obedňajšia prestávka

13,00 – 13,25
Tomáš Kostelecký (Praha)
Volební výsledky na moravske straně moravsko-slovenského pomezí
13,25 – 13,50
Vladimír Krivý (Bratislava)
Od Kútov po Čadcu. Výsledky slovenských volieb od roku 1929
13,50 – 14,40 diskusia a prestávka

14,40 – 15,05
Jana Pospíšilová (Brno)
Příběhy z moravskoslovenské hranice. Výsledky etnologického výzkumu na jižním Valašsku
15,05 – 15,30
Monika Vrzgulová – Katarína Popelková (Bratislava)
Sabotovci na pomedzí: faktory procesu štátnej a etnickej identifikácie obyvateľov územia na novej česko-slovenskej hranici po roku 1993
od 15,30 – diskusia k poslednému bloku a záverečná diskusia.

Predchádzajúci článokŽivot bobra výstava
Ďalší článokDaniel Gabriel Lichard 1812 – 1882 slávnostné spomienkové podujatie