Plán výstav na rok 2018

0
949

Ľudový odev na Záhorí
vlastná výstava
do 23. 2. 2018

Bolo u nás more
výstava v spolupráci so Západoslovenským múzeom v Trnave
2. 3. – 29.3. 

Jozef Chrena: Z tvorby
6. 4. – 3. 6. 

Amfo 2018 Krajská súťažná prehliadka neprofesionálnej fotografickej tvorby v Trnavskom kraji
v spolupráci so Záhorským osvetovým strediskom v Senici
8. 6. – 1. 7.
 
ORTHS /obrazy a objekty/
Štefan Orth – Martin Orth – Štefan Orth ml.
13. 7. – 9. 9.
 
Hana Annyotty Veselá: Jubileum
v spolupráci s Umeleckou besedou slovenskou a Mestom Skalica
14. 9. – 30.11.
 
100 rokov TJ Sokol Skalica
vlastná výstava
8.12.2018 – 22.2.2019

V cudzích výstavných priestoroch

Miroslav Sylla
Gymnázium Skalica
od 17.1.2018

Kroje Záhoria – tradícia a dnešok
MCK Malacky – Múzeum Michala Tillnera
22.3. – 14.4.2018

Kroje Záhoria – tradícia a dnešok
Záhorské osvetové stredisko Senica
od 4.5. – 7.6.2018

Kroje Záhoria – tradícia a dnešok
Obecný úrad Kúty
29.7. – 7.9.2018

I. svetová vojna a Záhorie
Záhorské osvetové stredisko Senica
4.10. – 13.11.2018

I. svetová vojna a Záhorie
Obecný úrad Kúty
17.11.2018