O živote a diele Dr. Janka Blaha – stretnutie s PhDr. Jaroslavom Blahom

0
800

Tlačová správa

Názov podujatia:                   O živote a diele Dr. Janka Blaha – stretnutie s PhDr. Jaroslavom Blahom
Miesto:                                  Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica
Dátum konania:                    štvrtok 29. septembra 2016 o 16.00 hod.

V roku 2016 si pripomíname 115. výročie narodenia národného umelca a prvého slovenského profesionálneho operného speváka Dr. Janka Blaha. Pri tejto príležitosti pripravilo TTSK – Záhorského múzeum v Skalici podujatie O živote a diele Dr. Janka Blaha – stretnutie s teatrológom a divadelným kritikom PhDr. Jaroslavom Blahom, synovcom Dr. Blaha, ktorý porozpráva o živote a diele tohto významného umelca. Súčasťou stretnutia bude i uvedenie vzácnych audiozáznamov zo začiatkov i obdobia zrelosti jeho opernej dráhy.