Drevený kríž na konci Vinohradníckej ulice v Skalici

0
564
Rodina Ľudovíta Šantavého pri kríži na Predmestí, vpredu pri studničke mladý Pavol, 1941. Foto: archív rodiny Šantavých

V utorok 13. marca 2018 bol dočasne odstránený kríž na Vinohradníckej ulici v Skalici, priebeh a dôvody sú bližšie popísané na webovej stránke skalickej farnosti: http://skalica.fara.sk/?q=node/10194.

O kríži sme publikovali i článok Ing. Pavla Šantavého ml. v časopise Záhorie, č. 3/2017:

Kríž na rázcestí

Mesto Skalica si v tomto roku pripomína 800 rokov od prvej písomnej zmienky o svojej existencii. Pri tejto príležitosti sa realizuje cyklus prednášok o dejinách, ľuďoch, ktorí tu žili a pracovali, o rozvoji mesta a dedičstve, ktoré nám jeho obyvatelia zanechali. Príspevkom chcem sprístupniť súčasnej generácii históriu sakrálnej pamiatky – kríža, ktorý sa na území mesta nachádza a o jeho zachovanie bolo nutné i dnes bojovať.
Kríž bol postavený na okraji severovýchodnej časti Skalice, na konci Vinohradníckej ulice, ktorá sa tu stretá s ulicou Nad Predmestím. Zmienky o jeho existencii sa nachádzajú v rôznych dokumentoch, v jednom z roku 1797 sa nazýva „Kríž na Predmestí”, v ďalšom z roku 1814 je označený ako „Kríž nad Predmestím”. Jednoznačne kríž identifikujú historické mapy Skalice, a to mapa 3. vojenského mapovania z roku 1882 a katastrálna mapa Skalice z roku 1898. Kríž bol osadený v križovatke poľných ciest, ktoré smerovali do mesta – dnešná Vinohradnícka ulica, na Predmestie, k Hurbánku, do Zlodejoviec k búde pána Valúcha a do Krátkych a Dlhých Vysokých polí, kde pokračovali do Novosádov, Nových, Kučovanín, do Hája a na Salaš.
Kríž býval vždy symbolom náboženskej viery, svojím umiestnením v priestore a umeleckým či remeselným stvárnením i nositeľom historickej hodnoty. V blízkosti kríža sa nachádzala studnička, nazývaná Povalenka, s čistou pramenitou vodou, kde sa mohli pocestní občerstviť a na lavičke si oddýchnuť pri cestách za prácou do polí či vinohradov. Pri kríži sa schádzala a  hrávala i mládež z hornej časti Predmestia. Údržbu kríža a zdobenie robili počas celého roka, no najmä v období pred sviatkom svätého Urbana, keď sa niekoľko žien zišlo v kôlni u Šantavých, aby z krušpánku a kvetov uvili veniec, ktorý potom chlapi upevnili na kríž. Pletenie vencov a kvetov obyčajne organizovala Anna Jurkovičová a zúčastňovali sa ho najmä Terka Janáčová, Jozefa Krakovská, pani Blahová, Herzáňová, Špačková, Fedorová, Juraštíková i ďalšie. O výzdobu sa starali i počas roka, lebo miesto bolo často navštevované.
V roku 1990 kríž poškodila víchrica. Drevo kríža, zapustené v zemi mnoho rokov, nevydržalo a zlomilo sa, no korpus Krista ostal zachovaný. Aby kríž neupadol do zabudnutia, skupina občanov z blízkeho okolia dala urobiť nový, s pôvodným korpusom Krista. Drevo obstarali Ján Kalka a Anton Podrazil, kríž vytesal a povrchovú úpravu drevorytom urobil tesár Štefan Krídl, drevo impregnoval a natrel Jozef Topor, vybetónovanie základu, osadenie a ďalšie práce zabezpečili Ľudovít Šantavý ml. a Stanislav Šantavý. Výrobu kríža financovala Anna Šantavá, rod. Danieliková – matka súrodencov Šantavých. Generálna oprava bola ukončená v roku 1993 a v tom istom roku kríž posvätil dp. Ján Kučerík na sviatok Sedembolestnej Panny Márie v rámci procesie ku kaplnke na Predmestí.
Dňa 20. októbra 2016 mnohých zaskočil verejný oznam Mesta Skalice o začatí správneho konania o odstránení stavby „Drevený kríž” v ulici Nad Predmestím, ktorý podali noví majitelia priľahlého pozemku. Už pred podaním návrhu rozobrali oddychovú lávku a odstránili všetky skrutky, ktoré kríž držali v základe. Protesty obyvateľov viedli k petičnej akcii za zachovanie kríža s viac ako päťsto podpismi. Krajský pamiatkový úrad v Trnave sa vo svojom stanovisku jednoznačne postavil za zachovanie kríža na pôvodnom mieste. Zároveň odporučil zaradiť ho do zoznamu pamätihodností mesta Skalice a prisľúbil metodickú a odbornú pomoc pri evidovaní miestnych pamätihodností. Na základe toho aj výsledku petičnej akcie bolo šetrenie na odstránenie kríža 15. januára 2017 zastavené.
Vzhľadom k tomu, že od poslednej generálnej opravy kríža ubehlo už dvadsaťtri rokov, obyvatelia blízkeho okolia sa rozhodli dať krížu nový šat. V predposledný týždeň pred slávnosťou u Hurbánka odmontovali z kríža vyše 70-kilogramový liatinový korpus Krista, kríž i telo natreli a znovu namontovali.