piatok, 24 mája, 2024
Úvod Záhorie v cestovnom zázname z roku 1782 – Mgr. ThLic. Martin Hoferka, ThD. Titulný list 12. zväzku knihy Johann Bernoulli´s Sammlung kurzer Reisebeschreibungen und anderer zur Erweiterung der Länder- und Menschenkenntniss dienender Nachrichten z roku 1783 (zdroj Bavorská štátna knižnica, Mníchov)

Titulný list 12. zväzku knihy Johann Bernoulli´s Sammlung kurzer Reisebeschreibungen und anderer zur Erweiterung der Länder- und Menschenkenntniss dienender Nachrichten z roku 1783 (zdroj Bavorská štátna knižnica, Mníchov)

Titulný list 12. zväzku knihy Johann Bernoulli´s Sammlung kurzer Reisebeschreibungen und anderer zur Erweiterung der Länder- und Menschenkenntniss dienender Nachrichten z roku 1783 (zdroj Bavorská štátna knižnica, Mníchov)

Pôdorys 1. poschodia Holíčskeho zámku zo 60. rokov 18. storočia. Čísla označujú izby spomínané v texte (zdroj: Ragač, R. a kol., Zlatý vek cisárskej rezidencie v Holíči v období Františka Štefana I. Lotrinského, 2010)