sobota, 2 marca, 2024

Július Smetka (1878 – 1959)

Dekrét o udelení strieborného záslužného kríža Júliusovi Smetkovi
Medaila cisára a kráľa Karola za statočnosť