sobota, 2 marca, 2024
Úvod Zo Šaštína na taliansky front – PhDr. Richard Drška Dekrét o udelení strieborného záslužného kríža Júliusovi Smetkovi

Dekrét o udelení strieborného záslužného kríža Júliusovi Smetkovi

Vojenské doplňovacie oblasti v Rakúsko-Uhorsku na začiatku 20. storočia
Július Smetka (1878 – 1959)