Zasadnutie redakčnej rady časopisu Záhorie

0
501
Dňa 20. júna 2008 sa uskutočnilo zasadnutie redakčnej rady časopisu Záhorie v priestoroch kultúrneho domu v Kútoch.