Zasadanie Múzejnej rady TTSK

0
450
Dňa 17. júna 2011 sa v spoločenských priestoroch Záhorského múzea v Skalici uskutočnilo zasadnutie Múzejnej rady TTSK, na ktorom riaditelia šiestich múzeí kraja a zástupca Odboru kultúry TTSK  riešili aktuálne problémy a úlohy múzejných inštitúcií. Po ukončení si pozreli aktuálnu výstavu AMFO 2011.