Zamyslenie na úvod 17. ročníka

0
498

Vážení čitatelia!

Veľmi rada prijímam možnosť pozdraviť Vás na začiatku sedemnásteho ročníka nášho časopisu. Roky pribúdajú veľmi rýchlo. Zdá sa to len nedávno, keď sme si spolu pripomenuli a pekným spoločenským podujatím oslávili 15. výročie. Následne sa ocitol vo veku pre človeka najkrajšej mladosti, pre časopis už určitej ustálenosti a zrelosti.
Pri vstupe do tohto ročníka nás potešilo, že časopis sa stretol s odborným ocenením a uznaním. Úspešne prešiel porotou druhého ročníka celoslovenskej súťaže Miestne noviny a vo svojej kategórii sa umiestnil na prvom mieste. Naša radosť je o to väčšia, že sme sa mohli porovnávať s časopismi, v konkurencii ktorých sa podarilo ocenenie dosiahnuť, pretože sú to časopisy obsahovo i graficky veľmi kvalitné (viac o súťaži v článku na konci tohto čísla). Ocenenie vždy teší, ale i zaväzuje, a preto sa budeme snažiť naďalej obstáť. Uvedomujeme si, že základom úspešného fungovania časopisu je systematická a drobná práca kolektívu pracovníkov redakcie z radov múzea, redakčnej rady časopisu Záhoria a dobrá spolupráca s Vami. Pomáha nám a teší nás podpora zriaďovateľa múzea Trnavského samosprávneho kraja, podpora z grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a predovšetkým podpora Vás, našich čitateľov, odberateľov a priaznivcov.
Mocnou mediálnou a informačnou silou sa stal internet. Bežne sa stretávame s frázou, že „všetko je na webe“. Nie je tomu tak, pretože množstvo oblastí zostáva neprebádaných a informácie na stránky dodávame my – ľudia, so všetkými ľudskými prejavmi – subjektívnosťou i chybami. Iste poskytuje nebývalé množstvo informácií a predovšetkým môžeme získať obrovský počet námetov a inšpirácií, čím sa zaoberať, akým spôsobom sa zmocniť tém, akým smerom zacieľovať bádanie…
V prvých ročníkoch časopisu Záhorie bola každá téma nová. Časom v snahe neopakovať sa pri cyklicky sa točiacich jubileách sme nepriamo nútení ísť hlbšie, vyhľadávať nové námety a uhly pohľadov. Pritom chceme proporčne postihovať celý región, ako aj všetky oblasti vlastivedného bádania. Často sa historické práce sústreďujú na politické dejiny, prostredie, preto si uvedomujeme tiež potrebu dokumentovať život a ľudí, ktorí ich vytvárajú.
Stále viac sa nám otvárajú možnosti cestovať, poznávať a pracovať v zahraničí. Pri návrate pozeráme inými očami a objavujeme i v najbližšom okolí nové aspekty, obdivujeme, čo máme doma a čo sme predtým nevnímali. Náš región prechádza veľkými zmenami. Stačí sa na niektoré miesta vrátiť po dvoch rokoch a zostávame stáť v údive; priemyselné parky, nákupné centrá, haly a komunikácie vyrastajú nečakane rýchlo. Potláčajú pôvodnú zástavbu, prírodu, menia ráz krajiny. Možno i to je jeden z dôvodov, že sa ľudia intenzívne obzerajú za tým, čo mizne, za minulosťou. Záujemo dejiny a tradície vzrastá v obciach a mestách, vznikajú nové združenia, historické krúžky. Výsledkom je nárast počtu podujatí, ale tiež miestnych periodík, publikácií, propagačných materiálov.
Sme preto radi, že i napriek spomínanému nárastu zostávate verní nášmu časopisu. Veríme, že vzájomnou spoluprácou si môžeme byť užitoční pri rozširovaní poznatkov o spoločnej minulosti a ich využívaní na posilňovanie vzťahu k regiónu, ľuďom v ňom, k chápaniu seba i k pochopeniu a pozitívnemu prijímaniu iných a iného.

Viera Drahošová