Záhorie č. 5/2004

Andel Pinkalský (1894 – 1954) Miroslav Čársky

0
649

PhDr. Milan Šišmiš: Spolok Tatrín a máloznámy štúrovec Pavel Čendekovič z Prietrže
Mgr. Ľudovít Košík: Z histórie Mokrého Hája
MVDr. Pavol Hallon: Habánska kaplnka a vežička v Sobotišti
Ing. Miroslav Čársky: Andel Pinkalský (1894 – 1954)
Mgr. Štefan Papp: Pedagogická škola pre vzdelanie učiteľov národných škôl v Skalici
Náš rozhovor s akademickým sochárom Alojzom Drahošom
Mgr. Oľga Drahošová: 125. výročie vzniku Dobrovoľného hasičského zboru v Zohore
Za Dr. Pavlom Hallonom

RECENZIE
Lozorno – monografia o dejinách obce (Juraj Turcsány a kolektív) (-dra-)
Záhorská Bystrica – Historicko-národopisná monografia (Martin Besedič a kolektív (Oľga Drahošová)
Hrnko Anton, Stupava potulky históriou, Vydavateľstvo PT, Bratislava 2004 (-mh-)

SPRÁVY
Oľga Bartošíková – Obrazy (1991 – 2004) (-zaj-)
F – klub Holíč (-zaj-)
14. členská výstava Klubu skalických výtvarníkov v novej Galérii u františkánov (-zaj-)
Viktor Kováč – Poohlédnutí (-zaj-)