Záhorie č. 4/1998

Časopis Hlas a jeho doba Antonín Konečný

0
652

Mgr. Peter Michalovič: Pramene ľudovej hudobnej kultúry na Záhorí
PhDr. Mária Zajíčková: Výroba štekov v Závode
Mgr. Antonín Konečný: Časopis Hlas a jeho doba
RNDr. Vladimír Slavík, CSc.: Dynamika rastu mesta Skalice od polovice 19. storočia do súčasnosti
Náš rozhovor s etnológom Mojmírom Benžom
RNDr. Vladimír Straka: Rovnokrídlovce južnej časti Bielych Karpát
Dva pohľady na Jozefa Agnelliho-Baránka
Mgr. Antonín Konečný: Z depozitárov Záhorského múzea
Pavel Proksa: Ján Mandelík
Pranostiky zo Štefanova
Dr. Jaroslav Kaňa: O večných múroch staroslávneho mesta Skalice

NOVÉ PUBLIKÁCIE
Jaroslav Kaňa: Legenda o Pátrovi Emanuelovi (Ľudovít Košík)
Ľudmila Kotesová: Rohožník 1397 – 1997 (-zaj-)

SPRÁVY
Veľká prestávka (Marcela Antálková)
Redakčná rada Záhoria v Podbranči (-zaj-)
Slávnostná sv. omša biskupa Štefana Vrableca v Závode (Ľudovít Košík)
Pamätná strieborná minca (Miroslav Juza)