Záhorie č. 3/2004

Bernolákovci zo severného Záhoria Štefan Papp

0
754

Mgr. Anton Konečný: Skalica v čase 1. svetovej vojny
MVDr. Pavol Hallon: Vznik a rozvoj telegrafnej a telefónnej siete na Záhorí
Mgr. Štefan Papp: Bernolákovci zo severného Záhoria
Mgr. Michal Jozefovič: Ako vznikol názov Duboviec
Ing. Ondrej Hušek: Ako sa žilo v osade Húšky
PhDr. Mária Zajíčková: Záhoráci na prehliadke ľudových krojov v roku 1936 v Piešťanoch
PhDr. Peter Michalovič: Polstoročie folklórneho súboru Skaličan
Prof. Ľubomír Ďurovič: Ešte o Ferdovi Hájkovi
Šebastián Šimek: Fotoklub Holíč

RECENZIE
Šľachta Bratislavskej stolice, Agentúra LUIGI 2004 (-mh-)
Oreské (Anton Konečný)

SPRÁVY
Spomienka na Ľudevíta Okánika
Jubilejná výstava sochára Jozefa Barinku v Senici (Štefan Zajíček)