Záhorie č. 3/1994

Veľkomoravská Skalica Viera Drahošová

0
663

RNDr. Anton Michálek: Charakteristika osídlenia na Záhorí a jeho územná reorganizácia v prvej polovici 20. storočia
Mgr. Vladimír Petrovič: Vývoj cestnej siete na Záhorí (obdobie od 10. – do polovice 13. storočia)
PhDr. Eva Fordinálová: Básnikov pomník
PhDr. Mária Zajíčková: Kútsky pán farár Andrej Radlinský
PhDr. Viera Drahošová: Veľkomoravská Skalica
Náš rozhovor s Ľudmilou Kraskovskou
Mgr. Miroslav Minďáš: Výskum františkánskeho kostola v Skalici (4. časť)
Z histórie našich obcí – Koválovec, Zohor
Mgr. Peter Maťovčík: O narodení a smrti. Z rukopisu Františka Dúbravského
Z dobovej tlače

SPRÁVY
Zvábení zemou (-pm-)
Hodové stretnutie v Devínskej Novej Vsi (Ing. Anna Krížová)
Od tradície k súčasnosti (-mz-)
Výstava ku Dňu matiek (-mz-)
Seminár v Malackách (-pm-)

NOVÉ PUBLIKÁCIE
Plavecké predhorie (-mz-)
260 rokov kostola vo Veľkých Levároch (-mz-)
Z dejín malackej farnosti (-pm-)
Borský Mikuláš 1394-1994 (-mz-)
Ľudové tradície a regionálna kultúra (-mz-)