Záhorie č. 3/1992

0
759

Rudolf Cielontko: Železnice na Záhorí
PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Ján Hollý a Juraj Papánek
Mgr. Peter Maťovčík: Marianka a pavlínske školstvo
Mgr. Jozef Mikuš: Osobnosti kultúrneho, literárneho a ľudovýchovného života v Holíči
PhDr. Rudolf Irša: Záhorské priezviská
Mgr. František Havlíček: Šaštínska bazilika
Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc.: Obecný erb Rohožník
PhDr. E. Fleišíková: Osobnosť Jána Bežu
PhDr. Konštantín Palkovič, CSc.: Kňaz a spisovateľ Štefan Vragaš
PhDr. Konštantín Palkovič, CSc.: Ako vznikli smrdácke kúpele
MVDr. Pavol Hallon: Ako liečili v Malackách „kráľovskú chorobu zlátenicu“
Z nárečového slovníka
PhDr. Rudolf Irša: Cigáni stopári
PhDr. Rudolf Irša: Ako bola založená Záhorská Bystrica
MVDr. Imrich Vašečka: „Strýček Macháček o svojej nebožce žeňe“
Marta Pavlovičová: Kútske porekadlá
Z publikačnej činnosti ZM