Záhorie č. 2/2002

TRADÍCIE MLIEKÁRSTVA NA ZÁHORÍ Mária Zajíčková

0
667

Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Ak chceš poznať básnika
Mgr. Frederik Federmayer: Dva zabudnuté rody z južného Záhoria
PhDr. Mária Zajíčková: Tradície mliekárstva na Záhorí
PhDr. Viera Drahošová: Po stopách Martina Benku v Kostolišti
Eduard Chmela: Martin Benka – rodák z Kostolišťa
Ondrej Michálik: Gymnázium sv. Františka Assiského v Malackách
Jozef Gašpárek: Škola v Rovensku
Štefan Palkovič (Michalín): Veľkonočné trojdnie v Kútoch
Ján Ščibran: Rakúske šťuky v rieke Myjave
Ján Gavorník: Vrbovčania zasiahli do dejín

RECENZIE
ZOHOR v pomienkach Anky Havlíkovej (Pavol Hallon)
Mikroregión Branč (-mm-)

SPRÁVY
Projekt „Staňte sa súčasťou Skalice“ (-mm-)
František Tomík, „Ve Skalici /nielen/ na rínečku“, Fotografie /1958 – 2001/ (Ľudovít Košík)
Výstava obrazov Pavla Fürstenzellera v Skalici (Štefan Zajíček)