Záhorie č. 2/1998

Synagóga v Stupave Peter Juza

0
637

Mgr. Frederik Federmayer: Zemianstvo na Záhorí do konca 17. storočia
Miroslav Juza: Mikuláš Pálffy
Doc. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Juraj Papánek
RNDr. Vladimír Slavík, CSc.: Sídelný vývoj Skalice do pol. 19. storočia
Náš rozhovor s rezbárom Jozefom Pavlíkom
PhDr. Mária Zajíčková: Jarné vody Chvojnice v Lopašove
Pranostiky zo Štefanova
Povesť: Malinský vrch
PhDr. Viera Drahošová: Z depozitárov Záhorského múzea
PhDr. Peter Juza: Synagóga v Stupave

SPRÁVY
Jubilejná výstava maliara Jozefa Chrenu (-mz-)
Oživenie dreva (-mz-)
Folkór v regióne (-mz-, -pm-)
Výstava Slovenskí vzdelanci /Ľudovít Novák/ (-dra-)
Redakčná rada Záhoria (-zaj-)

RECENZIE
Vladimír Petrovič, Ondrej Koč st., Pavel Proksa: Z dejín evanjelickej cirkvi a.v. v Skalici (Braňo Kolény)
Ohlas na knihu Z dejín evanjelickej cikvi a.v. v Skalici (Jaroslav Kaňa)
Brodské – kalendár (-zaj-)