Záhorie č. 1/1998

Zo spomienok na Sotinu Vladimír Jamárik

0
693

PhDr. Viera Drahošová: Príhovor
Doc. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Podiel Záhoria vo zväzku Svorných sŕdc alebo „záhorácka“ literárna polemika
Mgr. Peter Maťovčík: Piaristické osobnosti Záhoria
Marián Náhlik: Erb kniežaťa z Lichtenšteinu
PhDr. Zora Viestová: Profesor ThDr. Jozef Šátek
Vladimír Jamárik: Zo spomienok na Sotinu
Náš rohovor so zberateľom Milanom Spiegelom
RNDr. Ján Hrbatý: Záhadné kamenné bloky v Holíči
Margita Drozdová: Vodný mlyn v Kopčanoch
Povesť: Utajený zločin

SPRÁVY
Sprístupnenie ateliéru akad. soch. prof. Jozefa Kostku v Bratislave (Štefan Zajíček)
Spomienkové stretnutie v Dubovciach (Ľudovít Košík)

NOVÉ PUBLIKÁCIE
Sumár dedičstva otcov (-efor-)