Záhorie č. 1/1997

Geologické pomery na Záhorí Vladimír Štrba - Vladimír Hlavatý

0
680

PhDr. Viera Drahošová: Na úvod 6. ročníka
MUDr. Anton Gúth: K lokalizácii najdôležitejších archeologických nálezov v „Levárkach“
PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Obraz Záhoria v prózach S. H. Vajanského
Ing. Vladimír Štrba, Ing. Vladimír Hlavatý: Geologické pomery na Záhorí
Náš rozhovor s režisérom a dramaturgom Vladimírom Ruskom
PhDr. Viera Drahošová: Obnova kaplniek na Kalvárii v Skalici
PhDr. Peter Juza: Zem zvaná Plumnou
PhDr. Mária Zajíčková: Skalické maškarné bály
Z dobovej tlače
PhDr. Štefan Zajíček: Za profesorom Albínom Brunovským
Štefan Moravčík: Akuťaját, ancvaj, aňi hňi

SPRÁVY
Posviacka Mestského úradu (Ľudovít Košík)
Konferencia o živote a diele S. H. Vajanského v Senici (-dra-)
K nedožitým 85. narodeninám profesora Jozefa Kostku (Štefan Zajíček)