Záhorie č. 1/1992

0
1117

PhDr. Rudolf Irša: Úvodom
Mgr. Vladimír Petrovič: Tradícia jarmokov obnovená
Mgr. Jozef Mikuš: Menej známe mená kultúrneho a literárneho Záhoria
PhDr. Mária Zajíčková: S láskou k veciam a ľuďom
PhDr. Viera Drahošová: Vladimír Jamárik
PhDr. E. Fleišíková: Kníhtlačiarne
Nezvyčajný výskum (-rš-)
PhDr. V. Ábelová: „Chléb a súl zdobí stúl“
PhDr. Mária Zajíčková: Otváranie truhlíc I.
Mgr. Lenka Gronská: Štedrý večer
PhDr. Mária Zajíčková: Priadky v Jabloňovom
PhDr. Mária Zajíčková: Z nárečového slovníka
MUDr. Vladimír Černý: Ukradnuté v Hájku
MUDr. Vladimír Černý: Ako sa hovorilo ženám a mužom v Skalici
„To je ten šuhajek“
„Gdo to henkaj jede“
MVDr. Imrich Vašečka: Ako sa liečilo starým sadlom
Mgr. Vladimír Petrovič: List Andreja Hlinku americkým Slovákom
Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc.: Erb obce Láb
Rudolf Appel: Barokový žrebčinec v Kopčanoch
PhDr. Viera Drahošová: Hrnčiarske pece z doby rímskej

SPRÁVY
XII. strážnické sympózium
„Česko-slovenské vzťahy v bádaní o ľudovej kultúre“ (Lenka Gronská)
Múzejné zbierky zo Záhoria v Rakúsku (Mária Zajíčková)
Nadácia na ochranu kultúrnych pamiatok v Skalici (Jozef Hlavatý)