Záhorie 6/2014

0
1182
Viera Drahošová: Snehové jazyky pri Mokrom Háji

ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Sedembolestná a Záhorie
Mgr. Michal Kováč: K problematike etymológie toponyma Vrádište
PhDr. František Karas: Šaštínsky les počas 2. svetovej vojny
RNDr. Eva Kalivodová, CSc., Ing. Peter Kalivoda: Zahniezdi húska štíhla aj na Záhorí?
PhDr. Viera Drahošová: Náš rozhovor s PhDr. Petrom Michalovičom
Doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.: K jubileu Malovaného kraje
Nové knihy / Správy
Rok Sedembolestnej Panny Márie (ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.)
Kniha Záhoria 2013 (PhDr. Viera Drahošová)
Prvá svetová vojna a Záhorie (redakcia)
O knižnej novinke Terézie Kvapilovej (PhDr. Stanislava Repar, PhD.)
Bibliografia XXIII. ročníka (r. 2014) časopisu Záhorie (PhDr. Peter Michalovič)