Záhorie 5/2014

0
947
titulka časopisu Záhorie 5-2014

Ing. Svetozár Prokeš: Prvá svetová vojna a Stupava
Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Jubilujúci almanach Nitra a Záhorie
Mgr. Ľubomír Batka: Daniel Jaroslav Bórik – (ne)zabudnutý hrdina
PhDr. Peter Brezina: Ivan Jozef Doležal – orientalista, historik, publicista a prekladateľ
Mgr. Ľudovít Košík: Hroby kňazov a rehoľníkov na katolíckom cintoríne v Skalici
Eva Libušová: Spomienky na starečka Michala a prvú svetovú vojnu
PhDr. Viera Drahošová: Expozícia dejín Prietrže a pozoruhodnosti obce

Nové knihy / Správy
Mást 1314 – 2014 (PhDr. Peter Michalovič)
Monografia o Záhorskej Bystrici (Mgr. Oľga Drahošová)
Potreba milovať (PaedDr. Andrej Závodný, PhD.)
Starý hrad (Mgr. Matúš Valihora)