Záhorie 5/2019

0
292
Dom s jabloňou v Podbranči. Foto: Ľubica Krištofová

Mgr. Ivana Červenková, PhD.: Podnikateľské aktivity cisárskych panstiev Holíč a Šaštín v dobovej tlači
Mgr. Dita Andrušková, PhD.: Zo zbierok ľudového odevu Záhorského múzea – mužské vesty a lajblíky
Ing. Bohumil Proksa, DrSc.: Zvony evanjelického kostola v Holíči K storočnici Pavla Proksu
Ivan Thebery: Osada „U Hríchu“ pri Štefanove
PhDr. Jaroslav Blaho Spomienky na Skalicu

Nové knihy / Správy
Jubileum maliara Roberta Hačka (PhDr. Štefan Zajíček)
Jubilant Ľudovít Košík (-redakcia-)
Výstava Viktora Kováča v Skalici (PhDr. Štefan Zajíček)
Podujatia o Lichtenštajnskom kniežatstve v Holíči (Mgr. Veronika Chňupková Ing. Katarína Turečková)