Záhorie 4/2020

0
322
Meandre pri hrade Devín. Foto: Viera Drahošová

PhDr. Peter Michalovič: Slovenská filharmónia a umelci zo Záhoria
Mgr. Adrián Lančarič, PhD.: Kňazi z Kuklova v službách Trnavskej apoštolskej administratúry
Mgr. Dita Andrušková, PhD.: Zbierka hračiek Záhorského múzea, meštianske hračky
PhDr. Peter Brezina: Živnostenská rodina Szimethovcov z Borinky
Mgr. Dita Andrušková, PhD.: Ručné práce Terézie Musilovej zo Skalice

Nové knihy / Správy
Nová básnická zbierka Milana Richtera aj o Uníne a Záhorí (PhDr. Jozef Špaček)
Peter Vrablec: Ľudová ornamentika (PhDr. Mojmír Benža, PhD.)
Archeológ Robert Bača jubiluje (-redakcia-)
Na časopis Záhorie prispeli