Záhorie 3/2022

0
238
Pohľad z vrchu Čelo v Malých Karpatoch. Foto: Pavol Vandelia

PhDr. Richard Drška: Najstarší list mesta Skalice
Mgr. Dita Andrušková, PhD.: Skalické venčeky, vence a čepce v zbierke Záhorského múzea v Skalici
Mgr. Pavol Vrablec, PhD.: Prvé písomné správy o Rohožníku
Mgr. Terézia Pavlásková, Ing. Jozef Pavlásek: Vysťahovalectvo Zohorčanov do Ameriky koncom 19. a začiatkom 20. storočia
Ing. Tomáš Čejka, PhD.: Mäkkýše Stupavy a blízkeho okolia
Prof. Ing. František Mátel, CSc.: Strýc Frola Páňík trošku inak

Nové knihy / Správy
Kniha o senickej Cantilene (PhDr. Peter Michalovič)
Stodoua 1820 – 2022 (PhDr. Richard Drška)
Po stopách T. G. Masaryka (redakcia)
Cena na MUSAIONfilme pre Záhorské múzeum (redakcia)