Záhorie 3/2021

0
289
Rozkvitnutá lúka na sobotištských kopaniciach. Foto: Viera Drahošová

PhDr. Richard Drška: Obec Smolinské v 50. a 60. rokoch 18. storočia
PhDr. Peter Brezina: Príbeh rodiny Markovichovej
PhDr. Viera Drahošová: Neznámy Skaličan Ladislav Novomestský – Meakulpínský
Mgr. Martin Macejka: Františkánske hroby na starom cintoríne v Malackách
Mgr. Veronika Chňupková: Dva príbehy funkcionalistických domov v Holíči
PhDr. Richard Drška, Mgr. Genovéva Mikušová: Z detského folklóru v Kútoch

Nové knihy / Správy
K významnému životnému jubileu etnológa Mojmíra Benžu (Mgr. Dita Andrušková, PhD.)
Marián Mráz: Čáry – obec, farnosť, dejiny (Mgr. Ľudovít Košík)